ELEKSE ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME KURULUŞU A.Ş. (Elekse), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından 14.01.2016 tarihinde 6663 sayılı karar ile faaliyet iznini almıştır.

İşbu tek seferlik ödeme işlemlerine ilişkin işlem öncesi bilgilendirme metni; 27.06.2014 tarih ve 29043 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 30. Maddesi hükmünce yapılmaktadır.

Elekse ödeme işlemlerini, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı İle Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak önceden yazılı şekilde onaylanan ve yetkilendirmiş olduğu temsilcileri aracılığı sunmaktadır.

Yapacağınız işlemlere ilişkin hüküm ve koşulları www.elekse.com internet adresinde bulabilirsiniz. Elekse müşteri hizmetlerine ulaşmak için +90212 235 66 00 çağrı merkezi numarasını arayabilir veya [email protected]e-posta adresini kullanabilirsiniz.

KULLANICI TARAFINDAN SUNULMASI GEREKEN BİLGİLER

6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (“Kanun’’) kapsamındaki ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için ödeme hizmeti kullanıcısı (“Kullanıcı’’) tarafından aşağıdaki bilgilerin Elekse’ye sağlanması gerekmektedir.

Gönderene İlişkin Bilgiler:

 1. Ad-Soyad
 2. Kimlik Numarası
 3. Telefon No
 4. Adres

Alıcıya İlişkin Bilgiler:

 1. Ad-Soyad
 2. Kimlik Numarası
 3. Telefon No
 4. Adres
 5. Ülke/Şehir

Hesap Bilgileri:

 1. Banka Adı
 2. IBAN / Hesap / Kredi Kartı No
 3. Abone / Tesisat No (FATURA)
 4. Transfer Amacı
 5. Meslek Bilgisi
 6. Referans No
 7. İşlem Tipi
 8. Döviz Cinsi/Tutarı

İŞLEMİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Yurt dışına yapılan transferlerin azami tamamlanma süresi 15 dakikadır. İşlem limitlerine göre ve yapılması gereken ek kontrollere göre işlem süresinde gecikmeler yaşanabilmektedir.

Yurt içi IBAN/Kredi Kartına yapılan transferler; iş günlerinde saat 17:00’a kadar yapılan işlemler aynı gün içerisinde gerçekleştirilir.

Bu süreler ödeme tutarının Alıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısına ulaşması için geçecek sürelerdir. Ödeme tutarının, Alıcı’ya ulaştırmasına ilişkin tüm sorumluluk Alıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısına aittir.

İŞLEMİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Aşağıda yer alan bilgiler Elekse nezdinde işlem gerçekleştirilmeden Kullanıcıya bildirilmekte ve Kullanıcının rızası alınmaktadır.

 1. İşlem Ücreti/ Masraf
 2. Vergi
 3. Toplam Ücret

DÖVİZ KURU / REFERANS DÖVİZ KURU BİLGİLERİ

Ödeme işlemleri genelde paranın alıcıya ödeneceği ülkenin para birimi üzerinden yapılır. Her bir transfer için geçerli olan transfer ücretine ek olarak Temsilcisine verdiği para biriminin alıcı tarafından alınacak para birimiyle aynı olmaması durumunda, Elekse tarafından belirlenecek döviz kurları üzerinden işlem yapılacak olup işlem öncesinde kullanıcı bilgilendirilecektir.

Ödeme Kuruluşu, ödeme işlemleri sırasında alınan işlem komisyonlarına ek olarak işlemlere döviz kuru uygulanması durumunda kur farklarından doğacak farklardan da gelir sağlamaktadır. Ödeme işlemine uygulanan döviz kurunun piyasa kurundan farklı olması durumunda, ortaya çıkacak fark, Ödeme Kuruluşu tarafından gelir kaydedilecektir.

BİLGİLERİN DOĞRULUĞU

Kullanıcı; ödeme işlemi ile ilgili verdiği tüm bilgilerin (Alıcı'ya ilişkin olarak vermiş olduğu tüm bilgiler dâhil olmak üzere) doğru olduğunu, söz konusu bilgilerin hatalı veya eksik olmasından kaynaklanan her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararın kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder. Kullanıcı tarafından verilen bilgilerin eksik veya hatalı olması halinde Elekse, ödeme işleminin gerçekleştirilmemesinden veya hatalı gerçekleştirilmesinden sorumlu tutulamaz.

Ödeme işlemlerinize ilişkin talep ve/veya şikâyetleriniz alındığı tarihten itibaren 20 gün içerisinde nihai yanıtı tarafınıza iletilecektir.

Elekse ödeme işlemlerine ilişkin referans numarası üretir. Alıcı transfer tutarını teslim almak için kimlik ibrazını ve ilgili işleme ait referans numarasını paylaşarak ödemesini alabilir.

Kullanıcının kimlik tespiti, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğinde belirtilen Kimlik Tespit Yöntemlerine göre gerçekleştirilir. Bu sebeple Elekse aracılığı ile gönderim yapan göndericinin veya Elekse aracılığı ile alım yapan alıcının kimliklerine ilişkin geçerli belge sunmaları gerekmektedir.

Kullanıcı, İşbu metin kapsamında Elekse tarafından sunulan ürün ve hizmetler nedeniyle kendi adına ve kendi hesabına hareket ettiğini, başkası hesabına hareket etmediğini ve başkası hesabına hareket etmesi halinde, 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 15’inci maddesine ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığını ve bu kişinin kimlik bilgilerini Elekse’ye derhal ve yazılı olarak bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÖDEME EMRİ

Kullanıcı tarafından ödeme işleminin gerçekleştirilmesine ilişkin talimat (“Ödeme Emri”) Elekse’ye ulaştığında söz konusu işlemi gerçekleştirmek üzere Elekse yetkilendirilmiş sayılır.

Kullanıcının verdiği ödeme emrine uygun olarak gerçekleşen ödeme işlemlerinin tüm sonuçlarından tamamen kullanıcı sorumludur. Kullanıcı bu durumlarda herhangi bir zarar iddiasında bulunamaz ve Elekse’ye herhangi bir talepte bulunamaz.

ÖDEME BELGESİ

Temsilcilerimiz aracılığı ile gerçekleştirilen ödeme işlemlerinde işleme dair dekontun bir nüshası kullanıcıya teslim edilir.

Uzaktan iletişim aracı ile gerçekleştirilen tek seferlik ödeme işlemlerinde; dekont kullanıcının sisteme tanımladığı elektronik posta adresine iletilir.

BİLGİLERİN KORUNMASI VE YETKİSİZ KULLANIM

Kullanıcılar tarafından ödeme emrinin verilmesinde veya kullanıcı kimliğinin doğrulanmasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da kullanıcılar adına sahte işlem yapılmasına imkân verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi kuruluşlar tarafından ihraç edilen ödeme araçlarına ilişkin kişisel güvenlik bilgileri “Hassas Ödeme Verileri”dir. Kullanıcı tarafından işlem sırasında Ödeme Kuruluşu ile paylaşılan Hassas Ödeme Verileri ve diğer bilgiler, ödeme hizmetinin sunulması ve buna ilişkin işlerin yönetilmesi amacıyla saklanmakta ve kullanılmaktadır. Bu bilgiler, işlemin gerçekleştirilmesi için Ödeme Kuruluşu’nun iş ortakları, muhabirleri, fatura üreten kurumlar gibi işlemin yapılması için gerekli olan kişilerle paylaşılabilir.

Kullanıcı tarafından Ödeme Kuruluşuna bildirilen Hassas Ödeme Verileri dışındaki bilgiler, mevzuatın izin verdiği ölçüde ve kullanıcının sistemde izin vermesi kaydıyla, Ödeme Kuruluşu tarafından tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru, mesaj gönderme vb. gibi pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılabilecektir.

Ödeme Kuruluşu, hassas ödeme verilerinin herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya yetkisiz kişilere ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Ödeme Kuruluşunun gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Ödeme Kuruluşunun herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kullanıcı, Ödeme Kuruluşunun usulsüzlük ve/veya dolandırıcılık şüphesi oluşması halinde veya yetkili kamu otoritelerinin talebi halinde bilgilerinin; adli ve/veya idari mercilerle ve/veya Resmi Kurumlar ile paylaşabileceğini kabul ve beyan eder.

Kullanıcı, ödeme işlemi ile ilgili bilgilerin (referans numarası, alıcı bilgileri vs.) korunmasına ve üçüncü kişilerle paylaşılmamasına yönelik gerekli önlemleri almayı kabul ve beyan eder. Söz konusu bilgilerin kullanıcı tarafından korunmaması nedeniyle ya da kullanıcının kusurundan kaynaklanan nedenlerle ödeme işleminin hileli veya yetkisiz olarak gerçekleşmesi halinde kullanıcı, söz konusu işlemden kaynaklanan her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararın kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

ÖDEME İŞLEMİNİN GERİ ALINMASI, İPTALİ, İŞLEM MASRAFI/ÜCRETİ İADE KRİTERLERİ

Kullanıcı, Ödeme Kuruluşuna vermiş olduğu ödeme emrini Ödeme Kuruluşunun onayı olmaksızın geri alamaz. Bu kapsamda işbu metin ile kullanıcı, Elekse’ye vermiş olduğu ödeme emrinin geri alınması/iptali için aşağıda belirtilen kriterlere uygun şekilde ödeme emrini geri alabileceğini/iptalini kabul ve taahhüt eder.

Elekse aracılığı ile transfer işlemi gerçekleştirmek isteyen kullanıcıların; ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından yayımlanan yaptırım listesindeki kişilerle eşleşme durumunda Elekse yasal yükümlülüklerini yerine getirecektir.

Elekse Uyum Bölümü tarafından, ödeme işleminin uyum/kara liste kontrolleri nedeniyle reddedilmesi durumunda masraf iade edilmez.

Elekse herhangi bir şüpheli işleminin olması durumunda herhangi bir kişiye hizmet sunmayı reddetme hakkına sahiptir.

Alıcı isminde hata olduğu gerekçesiyle ödeme yapılmaması gibi durumlarda hata giderilerek işlemin ödemesi için destek sağlanır, müşteri düzeltme talebinde bulunmaz, iade isterse masraf iadesi yapılmaz.

İşlem tarihinden itibaren t+1 gününe kadar alıcıya ödeme yapılaması durumunda ilgili tutar Elekse tarafından Koruma Fonu hesabına aktarılır. 60 gün içerisinde göndericinin yazılı talebi karşılığında para transfer tutarı göndericiye iade edilebilir.

Alıcının transfer tutarını alması durumu 60 günü aşarsa Elekse ek hizmet bedeli kesintisi yapabilir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Kullanıcı, Ödeme Kuruluşunun internet sitesinde ve sair evrakında yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, kod, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz fikri mülkiyet haklarına ilişkin hiçbir unsuru kopyalamamayı, çoğaltmamayı, işlememeyi, dağıtmamayı veya bunlardan türemiş çalışmalar yapmamayı veya hazırlamamayı ve hiçbir şekilde anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder.

İşbu sözleşmeyi imzalamaya ve yukarıda belirtilen işlemi yapmaya ehil olduğumu, yukarıdaki bilgi ve hükümler uyarınca işlem yapılmasını kabul ettiğimi beyan ederim

Tek Seferlik Ödeme İşlemi Öncesi Bilgilendirme belgesini buradan indirebilirsiniz.

Paylaş:

Elekse, Tek Seferlik Ödeme İşlemi Öncesi Bilgilendirme, Bilgilendirme