6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve ilgili alt düzenlemeleri uyarınca yaptığınız işlem, tek seferlik ödeme işlemi olup TEK SEFERLİK ÖDEME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN İŞLEM ÖNCESİ BİLGİLENDİRME metnine www.elekse.com internet sitemizden ulaşabilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz.

İRTİBAT BİLGİLERİ VE MÜŞTERİ BİLGİLERİ

  1. +90 212 235 66 00 numaralı çağrı merkezimizi arayarak,
  2. www.elekse.com internet sitemizi ziyaret ederek,
  3. info@elekse.com e-posta adresinden e-posta gönderimi yaparak,
  4. Merkez Mah, Ayazma Cd No:37/91 Papirus Plaza 5.Kat, 34406 Kâğıthane/İstanbul posta adresimize mektup göndererek bizlere ulaşabilirsiniz.

VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun şekilde korunmakta ve işlenmekte olup KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ’ne Şirketimizin https://www.elekse.com/bilgilendirmeler/kvkk-aydinlatma-metni internet adresinden ulaşabilirsiniz.

TİCARİ ELEKTRONİK MUVAFAKATNAMESİ

Elekse tarafından; pazarlama veya ticari amaçlarla anlık mesajlaşma hizmetleri, telefon, e-posta veya herhangi bir şekilde sesli veya görsel ticari elektronik mesaj gönderebileceğine, işlemlerimle ilgili olarak beyan ettiğim telefon numarasına SMS göndermek veya sesli arama yapmak suretiyle iletişim kurabileceğine onay verdiğimi kabul ve beyan ederim

GERÇEK FAYDALANICI BEYANI

5549 sayılı ‘’Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında 5549 sayılı Kanun’un 15.maddesinde tanımlanan anlamda ‘’gerçek faydalanıcı’’ olduğumu ve kurumunuz nezdinde bu sıfatla kendi adıma işlem yapacağımı, başkası adına hareket etmem halinde 5549 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında adına işlem yaptığım kişinin kimlik bilgileri ile yetki durumunu işlem yapılmadan önce Kuruluşunuza yazılı olarak bildireceğimi kabul ve beyan ederim. Aksi takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adlî para cezası uygulanır.

Bu itibarla, Şirketimiz nezdinde 5549 sayılı Kanun, ilgili yönetmelik ve tebliğler çerçevesinde kimlik tespiti gerektiren işlem yaptıran gerçek kişi ve/veya tüzel kişilerin, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin adına ve hesabına hareket ettiğini yazılı olarak beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır. Başkası adına işlem yapıldığının beyan edilmediği durumlarda, Şirketimizce kendi nam ve hesabınıza işlem yaptığınız kabul edilir.

Hatalı ya da eksik bilgi sebebiyle Elekse tarafından işlemin hatalı yapılmasından veya alıcıya ait IBAN bilinmediği durumda işleme konu tutarın ilgili alıcıya ulaşmamasından kaynaklanan zarardan Elekse sorumlu değildir. Gönderen ve alıcı bilgilerinin yurt içi ve yurt dışı resmi kurumlarca yayımlanan yasaklı kişiler/ülkeler listesinde olması, gönderen veya alıcı hakkında yetkili makamlar tarafından alınmış bir tedbir kararının uygulanmasını veya başka bir benzeri nedenlerle Elekse işlemine konu olan tutarın ödeyici kurum tarafından işleme alınmaması, el konulması, alıcıya ödenmemesi hallerinde, Elekse’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan ederim. Elekse’nin tüm hukuki süreçlerde dekontta yer alan cep telefonu numarasının kullanılmasını kabul ve beyan ederim.

Hüküm Ve Koşullar belgesini buradan indirebilirsiniz.

Paylaş:

Elekse, Hüküm ve Koşullar, Bilgilendirme