1. ELEKSE ELEKTRONİK PARA ve ÖDEME KURULUŞU A.Ş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından 14 Ocak 2016 tarihinde 6663 sayılı karar ile faaliyet iznini almıştır. Elekse Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş Elekse olarak anılacaktır.
 2. Elekse Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşuna ilişkin web sitesi www.elekse.com ‘dur. Elekse müşteri hizmetlerine ulaşmak için +90 212 235 66 00 çağrı merkezi numarasını kullanabilirsiniz.
 3. Elekse Elektronik Para ve Ödeme kuruluşu A.Ş. Para transferlerinin azami tamamlanma süresi, 15 dakikadır. İşlem limitlerine göre ve yapılması gereken ek kontrollere göre işlem süresinde gecikmeler yaşanabilir.
 4. Para transferleri göndericinin tercihine göre nakit olarak alınabilir veya bir ödeme hesabı üzerinden de alınabilir. Alıcının seçimine göre para transferleri ödeme hesabına ya da nakit olarak alıcıya ödenebilir.
 5. Tüm Para Transfer İşlemleri SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK kapsamında belirtilen Kimlik Tespit Yöntemlerine göre gerçekleştirilir. Bu sebeple Elekse aracılığı ile gönderim yapan göndericinin veya Elekse aracılığı ile alım yapan alıcının kimliklerine ilişkin geçerli belge sunmaları gerekmektedir.
 6. Elekse Transfer işlemlerine ilişkin Referans Numarası üretir. Alıcı transfer tutarını teslim almak için kimlik ibraz etmesi gerekmektedir. Alıcı İlgili Referans numarasını da paylaşarak ödemesini teslim alabilir.
 7. Elekse Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. Elekse aracılığı ile transfer işlemi gerçekleştiren kişilerin Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca Mali Suçları Araştırma Kurulu (“MASAK”), tarafından paylaşılan isim listesinde (blacklist) olan kişiler ile eşleşmesi durumunu taramakla yükümlüdür. Olası bir eşleşme durumunda Elekse yasal yükümlülüklerini yerine getirecektir.
 8. Para transferi yapmak için göndericiye uygulanacak ücretlere ilişkin yazılı bilgi, ödeme emrinin tamamlanmasından önce göndericiye gösterilir. Paranın gönderildiği ülkede geçerli yasalar aksini gerektirmedikçe, gönderici para transferinden doğan tüm ücretleri karşılar.
 9. Para transferi ödemeleri genelde paranın alıcıya ödeneceği ülkenin para birimi üzerinden yapılır. Her bir transfer için geçerli olan transfer ücretine ek olarak Temsilcisine verdiği para biriminin alıcı tarafından alınacak para birimiyle aynı olmaması durumunda, o tarihte geçerli Merkez Bankası döviz kuru üzerinden çevrilir.
 10. Elekse aracılığı ile transfer tutarının alınması durumunda Alıcıya para transferinin hazır olduğuna dair SMS ile BİLDİRİM yapılır.
 11. İşlem tarihinden itibaren t+1 gününe kadar alıcıya ödeme yapılaması durumunda ilgili tutar Elekse tarafından Koruma Fonu hesabına aktarılır. 60 gün içerisinde göndericinin yazılı talebi karşılığında para transfer tutarı göndericiye iade edilebilir.
 12. Alıcının transfer tutarını alması durumu 60 günü aşarsa Elekse ek hizmet bedeli kesintisi yapabilir.
 13. TANIMADIĞINIZ BİRİ SİZDEN PARA GÖNDERMENİZİ İSTEDİĞİNDE DİKKATLİ OLUN.
  TANIMADIĞINIZ KİŞİLERE PARA GÖNDERMEYİN.
  TRANSFERİN AYRINTILARINI (PARA TRANSFER REFERASN NUMARASI DA DÂHİL OLMAK ÜZERE) ASLA ÜÇÜNCÜ BİR TARAFLA PAYLAŞMAYIN.
  ŞÜPHELİ BİR DURUM İLE KARŞILAŞMANIZ DURUMUNDA belirtilen iletişim araçları ile derhal ELEKSE ye durumu bildirin.
  Elekse tarafından Göndericiye verilen Transfere ilişkin işlem bilgileri Alıcı dışında hiç kimse ile paylaşılmamalıdır. Göndericinin başka kişilere işleme ilişkin bilgileri iletmesi durumunda Elekse hiçbir şekilde sorumlu değildir.
 14. Elekse herhangi bir şüpheli işleminin olması durumunda herhangi bir kişiye hizmet sunmayı reddetme hakkına sahiptir.
 15. Formu imzalayarak: Telefon numaranızı, cep telefonu numaranızı ve/veya e-postanızı vermeyi tercih etmeniz durumunda, bu ticari bildirimleri alma ve/veya belirtilen araçlar ile (telefon/SMS/e-posta/MMS) işlem hakkında bilgilendirilme konusunda rızanızı açık bir şekilde kabul etmiş ve ilgili hizmet sağlayıcılar tarafından tarafınıza uygulanan ücretleri ödeme yükümlülüğünün size ait olduğunu kabul etmiş sayılırsınız.
  Para Transfer Hizmetinin sunulması ve bu hüküm ve koşulların Bilgi Güvenliği bölümünde belirtilmiş olan ek bilgilerin işleme alınması amaçları ile iletilmesini açıkça kabul etmiş olursunuz.
 16. İlgili formu imzalayarak: Profilleme faaliyetleri ve pazarlama iletişimi yapılmasını açıkça kabul ediyorum.Sunduğum bilgilerin doğru olduğunu ve Elekse hizmet koşul ve şartlarını okuduğumu onaylıyorum.ELEKSE ELEKTRONİK PARA ve ÖDEME KURULUŞU KVKK Aydınlatma Metni Ve PARA TRANSFER HİZMETİ HÜKÜM VE KOŞULLARI BU FORMDA BELİRTİLMİŞTİR.BU HÜKÜM VE KOŞULLARI, ÖZELLİKLE DE ÖDEMENİN HANGİ KOŞULLARDA YAPILACAĞI, YÜKÜMLÜLÜĞÜN KISITLANMASI VE VERİ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ HUSUSLARI, BU FORMU İMZALAMADAN OKUMANIZ VE ANLAMANIZ GEREKMEKTEDİR.

ELEKSE ELEKTRONİK PARA ve ÖDEME KURULUŞU A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Uluslararası belgeler, mukayeseli hukuk uygulamaları ve ülkemiz ihtiyaçları göz önüne alınmak suretiyle hazırlanan Kanun ile kişisel verilerin çağdaş standartlarda işlenmesi ve koruma altına alınması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenme şartlarını, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uymakla yükümlüdür ve faaliyet süreçlerinde işlenen tüm kişisel veriler bu kanun kapsamındadır.

Elekse Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte ve kişisel verilerin korunması hakkında gerekli önlemleri almaktayız.

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler

Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kanun’un ortaya koymuş olduğu genel ilkelere uygun davranmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesinde genel ilkelerimiz şu şekildedir;

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimizin ve üye iş yerlerimizin ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Ayrıca Şirketimiz hizmetlerini kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi aradığınızda, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer, organizasyon ve toplantılara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel veriler, şirketimiz tarafından;

 1. Sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması,
 2. Ticari elektronik ileti onayı mevcut müşteriler ve aday müşteriler açısından; kampanya ve hizmetlerin tanıtımı ile pazarlamasının yapılması,
 3. Müşteri sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi,
 4. İstatistiksel değerlendirmeler ve pazar araştırmaları yapılması,
 5. Şirketin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 6. Üye iş yerleri ve iş ortakları ile ilişkilerin yönetilmesi,
 7. Muhasebe ve ödeme işlemlerinin takibi,
 8. Hukuki süreçler ve mevzuata uyum
 9. İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
 10. Şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin planlanması
 11. Finansal kontrol ve raporlamaların yapılarak yasal bildirimlerin gerçekleştirilmesi,
 12. İç kontrol ve denetim faaliyetlerinin yönetilmesi,
 13. Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
 14. İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması ve sayılan tüm bu süreçlere ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı

Şirketimiz, kişisel verilerinizi yurt içi ve yurt dışındaki iş ortaklarımız, üye iş yerlerimiz, bankalar, finansal kuruluşlar, bağımsız denetim kuruluşları vb. Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi ve kuruşlar ile paylaşabilir. Saklanan veriler, KVK Kanunu’ nun 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Şirketimizin müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgelerin yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre saklanması söz konusu olup kişisel verilerinizin silinmesini istemeniz halinde bu talebiniz, yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonuna kadar yerine getirilebilecek, bu süreç içerisinde kişisel verileriniz yasal düzenlemelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde işlenmeyecek ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde herhangi bir ücret olmaksızın sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 5. KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 7. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için başvurunuzu KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve talep olunan diğer bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi https://www.elekse.com/veri-sahibi-basvuru-formu.docx adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Merkez Mah. Ayazma Cad. No:37/91 Papirus Plaza Kat:5 34406 Kağıthane-İstanbul” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Para Transferi Hizmeti Hüküm Ve Koşulları buradan indirebilirsiniz.

Paylaş:

Elekse, KVKK, Kişisel Verilerin Korunması